சப்பணம் போட்டு உட்காந்திரு


அடுத்து என்ன நடக்க வேண்டும் என்பதைப் பற்றி நாம் அதிகமாகக் கவலைப் படுகிறோம்.
நம் எதிர்பார்ப்புக்கு ஏற்ற வாழ்க்கை அமையா விட்டால் அதுவே நமக்குப் பெரும் கவலையாகி விடுகிறது.
நமக்கு முன்னால் வாழ்ந்து சென்றவர்கள் எல்லாம் வாழ்ந்த வாழ்க்கை ஒரே சீராக இருந்ததால், நமக்கு அதுபோலவே ஒரே சீராக இருக்கவேண்டும் என நினைக்கிறோம். அதில் சிறிது மாற்றம் இருந்தாலும் அதை ஏற்றுக் கொள்ள முடியவில்லை.
விருப்பம்போல வாழ்க்கை என்பது எந்த ஊரிலும் இல்லை. ஒரு சிலருக்கு விதிவசத்தால் அவ்வாறு ஏற்பட்டுள்ளது. மற்ற பெரும்பாலானவர்கள், வந்த வாழ்க்கையை மட்டுமே எதிர் கொள்கிறார்கள். அவர்களால் வாழ்க்கையை உருவாக்க முடியவில்லை. இயல்பை அனுசரித்து வாழ்ந்து வருகிறார்கள்.
நாம் பூமியில் ஒரு இடத்தில் இருக்கிறோம். அந்த பூமி நம்மை தூக்கிக் கொண்டு சுற்றிவருகிறது. தனக்குத்தானே சுற்றினாலும், சூரியனையும் சுற்றுகிறதாம்.
ஆனால் அந்தச் சூரியன் சும்மா இல்லை. அது ஏதோ இந்த பிரபசஞ்சத்தைச் சுற்றுகிறதாம். ஆக நம் பூமி, சூரியனுடன் சேர்ந்து வேறு எங்கு சென்று கொண்டிருக்கிறது. அது எங்கு போகிறது என்று யாருக்கும் தெரியாது. காலங்கள் மாறிக் கொண்டிருக்கின்றன. இந்த வினாடியில் நாம் இருந்த இடத்தில் அடுத்த வினாடியில் நாமும் இல்லை, நம் பூமியும் இல்லை, நம் சூரியனும் இல்லை.
அப்படி இருக்கும் போது, இவை எல்லாவற்றையும் தூக்கிக் கொண்டுதிரியும் பிரபஞ்சம் மட்டும் என்ன சப்பணம் போட்டு உட்கார்ந்து கொண்டா இருக்கும்? நிச்சயம் அதுவும் எங்காவது சுற்றிக் கொண்டேதானே இருக்கும்?
எதுக்கு இதைப் பற்றி இப்போது பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். நாம் விரும்பும்படியான வாழ்க்கையை நாம் எதிர்பார்த்து எதிர்பார்த்து வாழவேண்டாம். அந்த வாழ்க்கை எப்படி வந்தபோதும் அந்த வாழ்க்கையை எதிர்கொள்ளும் துணிச்சலுடன் எதிர்பார்த்தே இருப்போம்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s