சனிப்பெயர்ச்சி


சனிப் பெயர்ச்சி
ஏதோ, சனி பகவான் இந்த வீட்டிலிருந்து அந்த வீட்டுக்குப் போய் விட்டாராம். இனி எல்லாமே நல்லதே நடக்குமாம்.
மனிதவாழ்க்கை முழுவதுமே அவர் நம் கூடவேதான் இருப்பார். பிறந்தது முதல், நம்மைக் கடைசியாகக் கூட்டிக் கொண்டு போகும்வரை, இவர் நம்முடனேயே இருப்பார். அப்படியானால், அவர் எந்த வீட்டிலிருந்து எந்த வீட்டுக்கு போனால் நமக்கென்ன? நம்மை விட்டுப் போகமாட்டார் என்பது மட்டும் உண்மை.
அவரை நல்லவர் என்றே நாம் நினைத்துக் கொள்வோம். எதற்கு அவரிடம் பகைமை காட்டவேண்டும்?

இந்த சனிபகவானை இந்திய ஜோதிடக்கலை ஏற்கனவே அறிந்து கொண்டு விட்டதாம். வெகுகாலம் கழித்து கலிலியோ என்ற விஞ்ஞானி தனது தொலைநோக்கி மூலம் அதை தன் கண்ணால் பார்த்து அது இருப்பதாகச் சொல்லி இருக்கிறார். இதைச் சுற்றி வளையம் இருக்கிறது என்று டச்சு விஞ்ஞானி ஹியூசின்ஸ் கண்டு கொண்டார்.

குரு கிரகம் (வியாழன்) காட்டிலும் பெரிது இந்த சனிகிரகம். இதன் குறுக்களவு 75,000 மைல்.
இவர் தன்னைத்தானே சுற்றிக் கொள்ள 10 மணி நேரம் எடுத்துக் கொள்வார். (சரியாக 10 மணி 14 நிமிடம்).
சனி கிரகம் சுற்றும் வேகமானது ஒரு செகண்டுக்கு கிட்டத்தட்ட 10 கி.மீ.

இதே வேகத்தில் சூரியனை சுற்றி வர எடுத்துக் கொள்ளும் கால அளவு 29 வருடம் 166 நாட்களாம். இந்திய ஜாதகக் கணக்குப்படி ஒரு வீட்டில் இவர் இரண்டரை வருடம் வீதம் மொத்தம் 30 வருடங்கள் இருப்பார் என்பர். இதில் முழுக்க வாயுக்களே இருக்கின்றன. தூசிகளே இதைச் சுற்றியுள்ள அழகான வளையங்கள்.
இந்த கிரகத்தில் உள்ள வாயுக்கள் பூமியில் உள்ள மனிதனை எப்படிப் பாதிக்கிறது என்றும் அவன் வாழ்க்கையை எப்படி மாற்றுகிறது என்றும் ஜோதிடம் கூறுகிறது. இதை தெளிவாகச் சொல்லியுள்ள போதிலும், ஜோதிடர்கள் அதை விஞ்ஞான பூர்வமாக விளக்காமல், ஜோதிட பூர்வமாக விளக்கியதால் கொஞ்சம் குழப்பமாகவே உள்ளது.
தெளிவானவர்கள் இதை விஞ்ஞானபூர்வமாக விளக்கினால், அதன் அரிய பல உண்மைகளையும் சேர்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s