நவரத்தினங்கள்


நவரத்தினம்:

1. மரகதம்

2. பவளம்

3. நீலம்

4. வச்சிரம் (வைரம்)

5. பதுமராகம்

6. முத்து

7. கோமேதகம்

8. புருடராகம்

9. வைடூரியம்.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s