துவர்ப்புச் சுவை


துவர்ப்பு 10 வகை:

1. நாவல்

2. கடுக்காய்

3. நெல்லிக்காய்

4. தான்றிக்காய்

5. ஆல்

6. அரசு

7. அத்தி

8. இத்தி

9. முத்தக்காசு

10. மாந்தளிர்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s