எட்டு நாகங்கள்


எட்டு நாகங்கள்:
1. வாசுகி
2. அனந்தன்
3. தக்கன்
4. சங்கன்
5. குளிகன்
6. பதுமன்
7. மாகபதுமன்
8. கார்க்கோடகன்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s