நாரீ தீர்த்தங்கள்


நாரீ தீர்த்தங்கள்:
சௌபத்திரம், பௌலோமம், காரண்டவம், பிரசன்னம், பாரத்துவாஜம், என தக்ஷிணத்திலுள்ள ஐந்து தீர்த்தங்கள். நந்தை, சௌரபேயி, சமீசி, வசை, லதை, என்னும் ஐந்து அப்சர ஸ்திரிகள் ஒரு ரிஷியின் சாபத்தினால் இந்த தீர்த்தங்களிலே முதலைகளாகிக் கிடந்தனர். அத்தீர்த்தங்களில் வந்து காலை வைப்போரை இந்த முதலைகள் விழுங்கி வந்தன.
வெகுகாலத்துக்குப் பின்னர் அர்ச்சுனன் தீர்த்த யாத்திரை சென்றபோது அந்த தீர்த்தங்களில் காலை நனைக்கும்போது, அந்த முதலைகள் அவன் காலைத் தீண்டி சாப விமோசனம் பெற்றார்கள்.GB1 020

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s