சடாயு, சம்பாதி பறவைகள்


சூரியனைப் பார்க்கச் சென்ற சடாயு, சம்பாதி பறவைகள்
My Feb 27 photos 070
நிசாகரன் என்னும் ஒரு ரிஷியின் ஆசிரமத்திலே வசிப்பவனாகிய ஜடாயு, சம்பாதி என்னும் பக்ஷிகள் சூரிய மண்டலத்தைக் காண போவோம் என்று அங்கே சென்றபோது, சிறகுகள் வெப்பத்தால் தீயப்பெற்று கீழே விழுந்து அந்த ஆசிரமத்தில் வசித்துக் கொண்டிருந்தன. இந்த ஆசிரமம் விந்திய பர்வதத்திலுள்ளது. சீதையை ராவணன் கொண்டு சென்றபோது தடுத்த பக்ஷிகள் (பறவைகள்) இவையே

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s