இராசிகளின் தமிழ்ப் பெயர்கள்


மேடம் = மை, வருடை, ஆடு, கொறி, மறி.

இடபம் = குண்டை, சே, மூரி, புல்லம், கோ, விடை.

மிதுனம் = தண்டு, யாழ், விழவு, இரட்டை, சவைமகள்.

கர்க்கடகம் = நண்டு, ஞெண்டு, அலவன், சேக்கை, நள்ளி.

சிங்கத்தின் பெயர் = அரி, யாளி, மா, கொடும்புலி.

கன்னி = மடந்தையர் பெயர்கள் எல்லாம் சொல்லலாம்.

துலாம் = துலை, நிறை, நிறுப்பான், சீர், கோல், தூக்கு, வாணிகன்.

விருச்சிகம் = தெறுக்கால், தேள்.

தனுசு = கொடுமரம், தூரோணம், சாபம், சிலை.

மகரம் = மான், கலை, சுறா.

கும்பம் = குடம், கரீரம், சாடி, குடங்கர்.

மீனம் = மீன், மயிலை, மற்சம், சலசரம்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s