வைரம்


வைரம்

சில சாஸ்திரங்களில் வைரத்தை ஒருவகைக் கல் என்று கூறுவர். வைரமானது, மதங்கமலை, இமயமலை, வேணாநதி முதலிய இடங்களில் கிடைக்கும் என்பர் ஆரிய நூல்வல்லோர்.

இது கர்ப்ப தோஷத்தினால் புத்திரப்பேறு இல்லாத பெண்களுக்கு புத்திர உற்பத்தியும், எல்லோருக்கும் இடி, விஷம் முதலியவற்றுக்கு அச்சமின்மையும் உண்டாக்குமாம்.

வலாசுரன் வயிற்றில் பகுதியைக் கொத்தி விழுங்கிய கருடன் அதனை கணைத்து உமிழ, அது வீழ்ந்து பல மலைகளிலும் ஊறிப் பிறந்த கற்கள் மரகதம் எனப்படுமாம். இதை கருடோற்காரம் என்றும் கூறுவர்.

வலாசுரன் கொல்லப்பட்டபோது அவனின் எலும்புகள் சிதறி பல மலைகளிலும் வீழ்ந்து கிடந்து வைரமணிகள் ஆகின. இந்த வையிரம் ஒளிவேறுபாட்டால் நான்கு வகை ஏற்பட்டனவாம்.

“அந்தணன் வெள்ளை; அரசன் சிவப்பு; வைசியன் பச்சை; சூத்திரன் கருமை”;

அவை பிரமவைரம், க்ஷத்திரிய வைரம், வைசியவைரம், சூத்திரவைரம் என்பன அவைகளின் வகைகள்.

பச்சை = நெய்த்த மயில் கழுத்தை ஒத்த பைம்பயிரிற், பசுத்தல் பொன்மை தன்னுடன் பசுத்தல், இதன் குணம் என்கிறார்கள்.

மாணிக்கம், பதுமராகம், சௌகந்தி, கருவிந்தம், கோவாங்கு என நான்கு வகை உண்டு.

பதுமராகம் = தாமரை கழுநீர்  போன்ற ஒளியுடையது.

கோமேதகம் = கோமூத்திர நிறம் உடையது.

வைடூரியம் = பொன்னை உருக்கி மாசற தெளிய வைத்த நிறத்தை ஒத்தது வைடூரியம்.

முத்து = சந்திரனின் நிறமும், வெள்ளியினது சோதியும், செவ்வாயினது ஒளியும் என மூன்று குணம்.

பவளம் = துளையின்மையயும், உருட்சியும், சிந்துர நிறமும் கொண்டது.

முத்து = மேக உஷ்ணம் நீக்கும்,

பவளம் = சரும ரோகம் நீக்கும்.

இரத்தின பரீட்ஷை என்னும் நூலில் விரிவாக கூறப்பட்டுள்ளது.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s