ஒரு மாதம் ஆணாகவும் மறு மாதம் பெண்ணாகவும் ….


ஒரு மாதம் ஆணாகவும் மறு மாதம் பெண்ணாகவும் இருப்பவர்.

விவசுவதன் புத்திரன் வைவசுவதமனு. இந்த வைவசுவதமனுவின் மனைவி சிரத்தை. இவர்களின் புத்திரர்கள் 10 பேர்கள்;

இக்ஷூவாகு, நிருகன், சரியாதி, திஷ்டன், திருஷ்டன், கரூசன், நரிஷ்யந்தன், விருஷத்திரன், நபகன், கவி.

இதில் இக்ஷூவாகு வம்சத்தவர்கள்தான் அயோத்தியை தலைநகராகக் கொண்டு ஆண்ட மன்னர்கள்.

இந்த வைவசுவதமனுவின் மனைவிக்கு 10 ஆண் பிள்ளைகள் இருந்தபோதும் பெண்பிள்ளை இல்லை. எனவே அவளுக்கு ஒரு புத்திரி வேண்டும் என பிராத்தித்து ஒரு பெண் குழந்தையைப் பெற்றாள். அந்த பெண் குழந்தைக்குப் பெயர் ‘இளை’.

ஆனால் அவளின் கணவன் வைவசுவதன் தனது குருவாகிய விசிஷ்டரை அணுகி இந்த புத்திரியை ஒரு மகனாக மாற்றித் தரும்படி கேட்டார். அவரும் அவ்வாறே அந்த பெண்குழந்தையை ஆணாக மாற்றித் தந்தார். அந்த ஆண்குழந்தைக்குப் பெயர் ‘சுத்தியுமனன்’. அவன் பெரியவனாகி ஒரு நாள் காட்டுக்கு வேட்டைக்குப் போகும்போது, அங்குள்ள சரவணப் பொய்கைக் கண்டு அங்கே தங்கினான். ‘இங்கு இந்த சரவணப் பொய்கையில் யார்ஒருவர் தங்கி இருக்கிறார்களோ, அவர்கள் பெண்ணின் உருவத்தை பெறுவார்கள்’ என்று பார்வதிதேவி அருளியிருக்கிறார். எனவே இந்த ஆண் சுத்தியுமனன் உடனே பெண் உருவமாக மாறிவிட்டான். அவ்வாறு பெண்ணாக மாறிய அந்த பெண் அழகாக இருந்ததால், புதன் அந்த பெண்ணைக் கண்டு மோகித்துக் கூடி அதனால் புரூவனைப் பெற்றான். இந்த புரூவன் மூலம்தான் சந்திரவம்சம் உருவாகி பெருகியது.

இவ்வாறு பெண் உருக்கொண்டவளை, வசிஷ்டர் தனது முயற்சியால், சிவனருள் பெற்று, அதனால், இளை ஒருமாதம் ஆணாகவும், ஒரு மாதம் பெண்ணாகவும் இருக்க அருள்புரிந்தார்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s