இருக்கும் இடம் தேடி….


அவரவர் தத்தம் கடமைகளை இறைவனுக்காகவே செய்கிறோம் என கருதி செய்வோரிடம், இறைவன் தானே தேடி வருகிறானாம்.
மழ நாட்டில் மங்கலம் என்னும் ஊரில் ஆனாய நாயனார் என்பவர் பசுக்களை மேய்க்கும் வேலையைச் செய்து கொண்டிருந்தார். அவருக்கு அதேதான் முழுநேரத் தொழில். அந்தத் தொழிலானது தனக்கு இறைவன் விதித்த தொழிலாகவே கருதினார். இறைவன், அந்தப் பசுக்களை, தன்னையே நம்பி ஒப்படைத்திருப்பதாகவே கருதி அவைகளை தினமும் மேய்த்து வந்துள்ளார். வாழ்க்கையைத் திருப்தியுடன் வாழவும், இறைவனை மறக்காமல் இருக்கவும் பழகிக் கொண்ட அவர், புல்லாங்குழல் இசையில் சிவனை துதித்து பாடுவாராம். அவரின் இசையில் கல்லும் கரையுமாம்.
அவ்வாறான சங்கீத பக்தியிலே இறைவனை மயக்கி அவனின் அருளைப் பெற்றவர். இறைவன் அவரின் இசைக்கு மயங்கி அங்கு வந்து சேர்ந்தார்.

தான் இருக்கும் இடத்திலேயே இறைவனைக் கண்டவர்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s