ஆய் என்னும் அரசன்


 

பொதிகைமலை சார்ந்த ஆய் நாடு என்னும் நாட்டை ஆண்டவன்.

வேள் என்னும் பட்டம் பெற்ற அரசன்.

இவன் மிகப் பெரிய கொடையாளன்.

பயன்கருதாமல் கொடுக்கும் ஈகையாளன் இவன் என்கிறார்கள்.

‘இம்மை செய்தது மறுமைக்கே’ என்னும் கொள்கையுடையவன்.

ஒருமுறை, பாம்பானது இவனுக்கு நீலாம்பரத்தை கொடுத்தது. ஆனால் அவனோ அதை ஆலமரத்தில் அடியில் இருந்த இறைவனுக்கு கொடுத்துவிட்டான்.

இவனைப் பற்றி புறநானூற்றில் பாடப் பட்டுள்ளது.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s